Menu
 

Specialisaties

Juridische vertalingen

Degelijke kennis van de betreffende rechtssystemen evenals de verschillen in de rechtsterminologie in de bron- en doeltaal vormen de basis van iedere betrouwbare juridische vertaling. Op deze basis vertaalt Ringel-s Vertaalservice uw juridische teksten -  nauwkeurig en met kennis van zaken. 

Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling oftewel een gewaarmerkte vertaling wordt voorzien van een verklaring, de stempel en de handtekening van de beëdigde vertaler. Met deze verklaring geeft de vertaler aan dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst. De vertaling wordt vervolgens samen met de verklaring aan de brontekst gehecht. Documenten waarvoor veelal een beëdigde vertaling wordt gevraagd zijn bv. uittreksels van openbare registers, diploma's, VOG, notariële aktes, etc.


Lid van