+31655785227 info@ringel-s.nl

Erecode NGTV

 • Vertalers en tolken stellen bij iedere opdracht hun gehele kennis en
  bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die de taak van vertaler en tolk hun oplegt.
 • Zij nemen slechts opdrachten aan waartoe zij de vereiste kennis bezitten.
 • Zij gedragen zich op grond van de vertrouwenspositie die zij innemen en de dienende functie die zij vervullen, op waardige wijze.
 • Zij dekken de door hen afgeleverde vertaling met hun naam en dragen er dus de hele verantwoordelijkheid voor.
 • Zij geven slechts door henzelf vervaardigde vertalingen voor de hunne uit.
 • Zij nemen strikte geheimhouding in acht ten aanzien van wat in en door uitoefening van hun functie te hunner kennis komt.
 • Zij onthouden er zich van, zichzelf of derden te bevoordelen door gebruik te maken van wat in en door de uitoefening van hun functie te hunner kennis komt.
 • Zij houden zich verre van iedere onwaardige vorm van reclame en
  concurrentie.
 • Als ondervertaler onthouden zij er zich van, buiten de hoofdvertaler om, in relatie te treden met de opdrachtgever.