+31655785227 info@ringel-s.nl

PRIVACYVERKLARING

Ringel-s Vertaalservice respecteert de privacy van haar opdrachtgevers. Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorg ervoor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hier kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk, voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Ringel-s Vertaalservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ringel-s Vertaalservice verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • website adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van vertalingen wordt de inhoud van de door u aangeleverde teksten en documenten (met eventuele gevoelige persoonsgegevens) opgeslagen, vertaald en op een veilige manier bewaard.

Doel van en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Ringel-s Vertaalservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • aflevering van diensten;
  • garanderen van consistentie van vertalingen;
  • correspondentie met de opdrachtgever;
  • afhandeling van eventuele klachten en controles van toezichthoudende organisaties.

Ringel-s Vertaalservice verwerkt ook persoonsgegevens indien zij daar wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Ringel-s Vertaalservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle doelen geldt een bewaartermijn van maximaal zeven jaar, nl. de bewaartermijn die door de Belastingdienst aan ondernemers verplicht is gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden nooit aan derden doorverkocht. Ringel-s Vertaalservice deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ringel-s Vertaalservice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ringel-s Vertaalservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe Ringel-s Vertaalservice persoonsgegevens beveiligt

Ringel-s Vertaalservice neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als beëdigd vertaler heb ik de eed afgelegd geheimhouding te bewaren en als lid van het NGTV ben ik gebonden aan de erecode van het NGTV. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ringel-s.nl