+31655785227 info@ringel-s.nl

Vertaling Nederlands – Duits

Juridische vertaling

Juridische teksten secuur vertalen is een vak apart. Het is mijn dagelijks werk, al vele jaren. Ik vertaal onder andere de volgende documenten:

Notariële aktes

Aandelenoverdracht
Afgifte legaten
Akte van oprichting (BV, NV, vereniging, stichting)
Akte van verdeling
Akte van levering
Hypotheekakte
Huwelijkse voorwaarden
Koopakte
Samenlevingscontract
Schenkingsovereenkomst
Statutenwijziging
Testament (uiterste wil)
Verklaring van erfrecht
Verklaring aanvaarding / verwerping nalatenschap
Volmacht

Rechtbankstukken

Arresten
Beroeps- en bezwaarschiften
Beschikkingen
Conclusies
Dagvaardingen
Exploten
Echtscheidingsconvenanten
Mededelingen uitspraak
Memorie van antwoord
(Incidentele) memorie van grieven
Pleitnota’s
Processen-verbaal
Verzoekschriften
Vonnissen
Wetsartikelen

Overige juridische teksten

Algemene Voorwaarden
Arbeidsovereenkomsten
Disclaimer
Huurovereenkomsten
Juridische correspondentie
Leveringsvoorwaarden
Personeelhandboeken
Privacyverklaringen
Schadeclaimzaken (inclusief medisch dossier)
Vaststellingsovereenkomsten
Website teksten

Beëdigde vertaling

Wie wil studeren, werken of zaken doen in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland heeft vaak een beëdigde vertaling nodig van bijvoorbeeld een getuigschrift, een VOG, KVK-uittreksel of een akte van oprichting. Ook notariële aktes worden veelal beëdigd vertaald.

Ik ben in 2008 beëdigd door de Rechtbank Rotterdam voor de taal Duits en sindsdien lever ik beëdigde vertalingen Duits aan de overheid, advocaten en notarissen, ondernemers en particulieren. Heeft u een beëdigde vertaling nodig van statuten, een echtscheidings-beschikking, een volmacht of diploma?

Neem contact op voor een offerte op maat.
Geheel vrijblijvend. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Marketing vertaling

U vindt marketingcommunicatie belangrijk. U wilt immers potentiële en bestaande klanten (blijven) overtuigen van uw product of dienst. U wilt goede zaken doen met uw Duitstalige zakenpartner en duidelijke informatie verstrekken. Mensen enthousiast maken voor wat u te bieden heeft. De tekst van uw website, informatiefolder of newsletter is dan ook met veel zorg samengesteld. Nu moet het alleen nog in het Duits. Hulp nodig? 

Ik help u graag en met de Duitse vertaling en maak van uw tekst een goedlopende Duitse tekst die de Duitstalige lezer begrijpt en aanspreekt en die uw boodschap overbrengt. 

Wilt u ook een professionele vertaling van uw website, presentatie, informatiefolder, newsletter en zakelijke correspondentie? Neem contact op.